Produkty

Rozbudowa archiwum cyfrowego telewizji

Przedmiotem projektu była rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu zarządzania materiałami audiowizualnymi o rozwiązanie do archiwizacji długoterminowej.

więcej

Rozbudowa sprzętu oraz środowiska produkcyjnego

Celem projektu było ograniczenie liczby tworzonych nośników taśmowych u Zamawiającego oraz umożliwienie emisji materiałów plikowych wszystkim antenom, równolegle do emisji materiałów na taśmach.

więcej

Wdrożenie systemu emisyjno-produkcyjnego Dalet Galaxy dla stacji radiowej

Przedmiotem projektu było wdrożenie systemu emisyjno-produkcyjnego Dalet Galaxy dla stacji radiowej. Produkcja nowych materiałów przeznaczonych do emisji, jak i edycja już istniejących odbywa się w zintegrowanym z systemem wielościeżkowym edytorze dźwięku OneCut.

więcej