Produkty

Rozbudowa archiwum cyfrowego telewizji

Stacja telewizyjna o ogólnopolskim zasięgu

Przedmiotem projektu była rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu zarządzania materiałami audiowizualnymi o rozwiązanie do archiwizacji długoterminowej.

Na powyższą rozbudowę złożyły się następujące podsystemy:

  • Rozbudowa i integracja posiadanych przez zamawiającego rozwiązań EcoDigital DIVA (podsystem HSM) oraz Dalet
  • Dostawa i integracja podsystemu archiwizacji na profesjonalnych archiwizacyjnych nośnikach optycznych (NO)
  • Rozbudowa i integracja posiadanego przez zamawiającego systemu archiwizacji na archiwizacyjnych nośnikach magnetycznych (LTO)

Wykonanie

Oprogramowanie Dalet

W ramach W ramach konfiguracji systemu Dalet umożliwiającej realizację zadań archiwum utworzone zostały Media Kontener dla systemu DIVA oraz polityki migracji zarządzające migracją materiałów z i do archiwum. Wymiana danych pomiędzy Dalet a DIVA została zrealizowana za pomocą komponentu konektora Dalet Advanced Archive Interface. Interfejs API umożliwia zestawienie 6 równoczesnych strumieni archiwizacyjnych/odtworzeniowych.

Oprogramowania EcoDigital DIVA (HSM)

Rozbudowa podsystemu HSM EcoDigital DIVA posiadanego przez zamawiającego została wykonana poprzez dodanie licencji i komponentów. Umożliwia definiowanie procesów archiwizacji oraz odtworzenia plików medialnych poprzez posiadane przez zamawiającego rozwiązanie Dalet przy wykorzystaniu nośników archiwizacyjnych. Podsystem HSM zarządza bibliotekami Quantum Scalar i6000, Sony ODA oraz macierzą Isilon poprzez polityki migracyjne zdefiniowane w systemie Dalet. Instalacja i konfiguracja systemu DIVA wymagała instalacji systemów operacyjnych Windows 2016 Server na wszystkich serwerach oraz oprogramowania DIVA 7.6.1 na obu serwerach DIVA Manager oraz serwerach DIVA Actor. Dodatkowo na obu serwerach Manager DIVA zostało zainstalowane oprogramowanie Oracle Database.

Biblioteka Sony ODA

W ramach projektu został dostarczony i wdrożony podsystem pamięci optycznej Sony Optical Archive Disk – Sony ODA, o całkowitej pojemności użytecznej 6,3 PB.

Biblioteka Quantum Scalar i6000

W ramach modyfikacji biblioteki Quantum Scalar i6000 zostały wykonane:

  • Rozbudowa biblioteki o 6 napędów LTO8 FC
  • Rozbudowa biblioteki o 6 licencje Basic Path Failover license zapewniające odporność na awarię jednego linku FC napędu, wraz z instalacją i konfiguracją funkcji automatycznego failoveru.
  • Rozbudowa biblioteki o 4 napędy EDLM FC, wraz z licencją iLayer EDLM License, konfiguracją i uruchomieniem
  • Trakt światłowodowy o długości 20 m, zrealizowany za pomocą światłowodu długości 30m, gdzie nadmiar został zwinięty, służący do podłączenia każdego z napędów do dwóch rozłącznych fabriców FC Zamawiającego
  • Dostarczenie 1180 nośników LTO7 WORM o łącznej pojemności ponad 6,3PB
  • Dostarczenie 10 czyszczących do napędów LTO8
  • Dodanie nowej partycji dla systemu Archiwum

Stacje media managera

Stanowiska media managera współpracują z dostarczonym podsystemem PO Sony ODA oraz systemem. Każda stacja jest wyposażona w lokalny napęd optyczny ODS-D280U, podłączony poprzez interfejs USB 3.0, umożliwiający maksymalny transfer danych odczytu nie mniej niż 2 Gbps.