Produkty

Rozbudowa sprzętu oraz środowiska produkcyjnego

Stacja telewizyjna o ogólnopolskim zasięgu

Celem projektu było ograniczenie liczby tworzonych nośników taśmowych oraz umożliwienie emisji materiałów plikowych wszystkim antenom, równolegle do emisji materiałów na taśmach.

Wykonanie

Oprogramowanie Dalet

Obecna instalacja Dalet została wzbogacona o nowe funkcje umożliwiające:

 • realizację zleceń produkcyjnych,
 • realizację zleceń udostępnienia fragmentu wybranego materiału plikowego tzw. partial restore,
 • planowanie nowych obiegów plików za pomocą rozwiązania standardowego klasy BPM (ang. Business Process Management), umożliwiającego w szczególności:
  • orkiestrację procesów na poszczególne wykonywalne fragmenty,
  • tworzenie diagramów procesów zgodnych ze standardem BPMN 2.0,
  • zapewnienie możliwości zdefiniowania nie mniej niż 1000 unikalnych procesów,
  • jednoczesne uruchomienie i przetwarzanie co najmniej 100 procesów,
  • implementację w procesach własnych skryptów wykorzystujących API systemu Dalet,
  • samodzielne definiowanie „user tasków”,

Rozbudowane zostały również interfejsy do systemu trafikowego i funkcje biznesowe umożliwiające:

 • planowanie emisji plikowej dla wszystkich anten,
 • realizację zleceń produkcyjnych,
 • realizację zleceń udostępnienia fragmentu wybranego materiału plikowego,

Rozszerzenie istniejącej u zamawiającego integracji systemu trafikowego, który po stronie systemu Dalet umożliwia przyjmowanie i realizację zleceń produkcyjnych na bazie materiałów taśmowych i plikowych składowanych lub nie składowanych w systemie trafikowym wraz z możliwością wykorzystania funkcji partial restore.

Wybrane zadania produkcyjne takie jak np. transkodowanie materiałów są realizowane za pomocą istniejącego systemu Vantage z wykorzystaniem dostarczonych konektorów Dalet-Vantage.

Retencja plików

Istniejące mechanizmy retencji plików zostały rozszerzone na wszystkie anteny Zamawiającego poprzez odpowiednią zmianę pliku wejściowego dla serwisu Impex. Integracja Dalet - AVID Interplay

Integracja Dalet - AVID Interplay

Integracja systemów AVID Interplay PAM 3p z Dalet wykonana została w oparciu o rozwiązanie licencjonowane, pozwalające na inicjację zlecenia z Dalet do Avid, a następnie zwrotne przesłanie rezultatów realizacji zlecenia z zestawu montażowego AVID bezpośrednio do Dalet wraz z uzupełnieniem metadanych obiektu w Dalet. Media zaingestowane na AVID będą trafiać do Dalet, w odpowiednim formacie, pod nazwą zgodną z obiektem w Dalet.

Wykonane zostały następujące usługi, instalacje i uruchomienia:

 • dostawa urządzeń, sprzętu i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności systemu MAM firmy Dalet,
 • udzielenie licencji na użytkowanie dostarczonego oprogramowania,
 • instalacja wszystkich elementów służących do zamawianej rozbudowy,
 • konfiguracja, uruchomienie i integracja elementów systemu w sposób zapewniający wymaganą funkcjonalność