Produkty

Wdrożenie systemu emisyjno-produkcyjnego Dalet Galaxy dla stacji radiowej

Przedmiotem projektu było wdrożenie systemu emisyjno-produkcyjnego Dalet Galaxy dla stacji radiowej.

Stacja telewizyjna o ogólnopolskim zasięgu

Wykonanie

Wdrożony system podzielony został na pięć modułów: produkcja, emisja, redakcja, ramówka oraz rotacja.

Produkcja

Produkcja nowych materiałów przeznaczonych do emisji, jak i edycja już istniejących odbywa się w zintegrowanym z systemem wielościeżkowym edytorze dźwięku OneCut.

Aplikacja Dalet OneCut jest profesjonalną aplikacją zaprojektowaną do edycji plików audio, zoptymalizowaną i dostosowaną do różnego poziomu umiejętności użytkowników. Kluczowym elementem aplikacji jest jej elastycznośćróżni użytkownicy koncentrują się na różnych zadaniach, dlatego wymagają różnych poziomów ustawień czy uprawnień. Interfejs został starannie przygotowany, jest przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika. Jest to aplikacja wchodząca w skład wspólnego oprogramowania wszystkich stacji roboczych. Dzięki takiej konfiguracji wszystkie projekty tworzone przez użytkowników mogą być zapisywane oraz edytowane oraz współdzielone w ramach całego systemu.

Niniejszy środowisko pozwala na szeroki wybór metod pracy przez użytkownika. W swojej pracy użytkownik ma możliwość skorzystania z:

 • prostego i intuicyjnego mechanizmu importowania plików audio poprzez kontrolki w menu bądź za pomocą opcji drag and drop,
 • szablonów projektów ścieżek z wcześniej ustaloną konfiguracją,
 • wcześniej opracowywanego projektu zachowanego w systemie,
 • projektu typu AES-31 (format wspierany m.in przez SADiE, Adobe Audition, Steinberg CueBase itd),
 • pobierania i importowania plików audio w oparciu o listę klipów zapisanych w plikach tekstowych, czy arkuszach kalkulacyjnych,
 • rejestracji sygnałów ze źródeł zewnętrznych,
 • rozbudowanego edytora, pozwalającego na dowolne przygotowywanie materiałów audio, generowanie przejść, wstawiania/usuwania fragmentów klipów oraz korzystania z efektów modyfikujących używane klipy,
 • eksportowania przygotowanych projektów w postaci projektów systemu Dalet, AES-31, szablonów systemu Dalet, plików w formacie XLS (arkusz kalkulacyjny) z informacją o użytych klipach oraz informacji o edytowanych zmianach. Aplikacja OneCut pozwala również na wyeksportowanie projektu w całości lub w części w postaci gotowego pliku audio.

Emisja

Środowisko służące do emisji składa się z trzech stacji emisyjnych: dwóch głównych i jednej backupowa. Do serwerów emisyjnych zostały podłączone karty Lynx AES16e i skonfigurowane w taki sposób, aby podstawowe serwery emisyjne posiadały po 4 kanały playoutowe natomiast stacja backupowa 6. Do prowadzenia emisji programu wykorzystywane są aplikacje OnAir Player oraz OnAir Carts. OnAir Player jest aplikacją służącą głównie do emisji ramówki programu przygotowanej w aplikacji Rundown Editor. Moduł Carts wyświetla matrycę konfigurowalnych slotów, z których można szybko odtworzyć na antenie krótkie materiały dźwiękowe oprawy, jak np. jingle czy ID stacji.

Redakcja

Główną aplikacją wykorzystywaną przez redakcję jest NewsEdit. Jest to zaawansowany edytor tekstu, służący do wprowadzania i edycji tekstu, formatowania go, osadzania elementów audio oraz szacowania czasu trwania emisji tekstu w oparciu o liczniki. Jeśli użytkownik posiada odpowiednio przypisane uprawnienia, NewsEdit pozwala otwierać i edytować teksty już istniejące. Wsparcie pracy zapewnia funkcja kopiowania treści z depesz czy stron internetowych i zamieszczanie ich w tekstach, gdzie można je edytować. Jeżeli użytkownik chce stworzyć recenzję lub podsumowanie tekstu, moduł daje taką możliwość poprzez stworzenie połączonego obszaru tekstu i depeszy. NewsEdit pozwala w łatwy sposób na przenoszenie tekstu pomiędzy kategoriami. Można użyć do tego funkcji “drag and drop” przenosząc tekst do innej kategorii, drugim sposobem jest wykorzystanie funkcji “move here”, zaznaczając tekst i kierując go do odpowiedniej kategorii. NewsEdit pozwala na rozbudowanie publikacji, dzięki możliwości dodawania obrazów i plików audio do tekstu. W sytuacji, kiedy użytkownik chce pracować nad publikacją poza systemem Dalet Galaxy, aplikacja NewsEdit daje możliwość eksportowania publikacji np.: do sieci lokalnej. Aplikacja pozwala na rezerwację czasu, czyli wydłużenie długości trwania publikacji, np. dodając poprzez dodanie wywiadu. Na stanowiskach redakcyjnych wykorzystywane jest ponadto oprogramowanie do edycji dźwięku, takie jak wymieniony wcześniej OneCut.

NewsEdit pozwala na:

 • tworzenie nowego tekstu,
 • tworzenie tekstu z szablonu,
 • otwieranie już istniejących tekstów,
 • konwertowanie depeszy na tekst,
 • przenoszenie tekstów między kategoriami,
 • kopiowanie treści do tekstu z depesz lub stron internetowych,
 • tworzenie podsumowań,
 • dodawanie dźwięku lub obrazu do tekstu,
 • zapisywanie tekstu,
 • eksportowanie tekstu,
 • drukowanie tekstu,
 • dodanie czasu trwania tekstu

Ramówka

Przygotowanie ramówki programu odbywa się z udziałem takich aplikacji jak Logs Editor, Rundown Editor oraz Pattern Editor. Planowanie dla dłuższego okresu realizowane jest poprzez tworzenie szablonów harmonogramu w Pattern Editor, które określają tylko strukturę emisji oraz elementy emitowane regularnie, jak oprawa antenowa, czy materiały promocyjne. Logs Editor pozwala na zaplanowanie programu w rozbiciu na pasma o zdefiniowanej długości trwania, a Rundown Editor służy do uzupełnienia harmonogramu konkretną treścią audio / materiałami tekstowymi wraz z możliwością zdefiniowania przejść między poszczególnymi elementami.

Rotacja

Środowisko służące do rotowania muzyki wykorzystuje aplikację zewnętrzną stworzoną przez Content Networks według wymagań klienta, która współpracuje bezpośrednio z wewnętrznymi modułami Dalet Galaxy. Rotacja pozwala automatycznie wybrać tytuły, których atrybuty - uzupełnione w Asset Manager - pasują do zdefiniowanych wcześniej reguł i polityk. Definicja polityk i reguł odbywa się w zewnętrznej aplikacji