Produkty

MEDIA PROCESSING & TRANSCODING

TBA

Reality Editor to rozszerzona wersja Unreal Engine 4, która pozwala użytkownikom UE4 zanurzyć się w platformie Reality Virtual Studio bez konieczności odbycia serii treningów. W Reality Editor można używać wszystkich różnorodnych komponentów Unreal Engine System (UMG, animacje, materiały). Edytor zawiera wszystkie implementacje klasy Unreal Engine (Pawn, Actor, Game Mode). Do Reality Editora można dołączać modele 3D, filmy i obrazy. Reality Editor obsługuje mechanizm danych w czasie rzeczywistym w Reality Setup. Można dzięki temu powiązać funkcje, zdarzenia i właściwości z konfiguracją w Reality Setup.

TBA

Reality to system do komponowania transmisji w czasie rzeczywistym, umożliwia tworzenie "łańcuchów" efektów wizualnych w czasie rzeczywistym, obejmujących I/O wideo, technologię keyingu, komponowanie i renderowanie w jednej aplikacji. Jako najbardziej fotorealistyczne rozwiązanie do produkcji w czasie rzeczywistym, Reality zapewnia narzędzia do tworzenia najbardziej wciągających treści, co zrewolucjonizowało storytelling w branży telewizyjnej, medialnej i kinowej. Reality wykorzystuje technologię Nvidia Quadro GPUDirect do wysokiej wydajności I/O wideo w celu usprawnienia workflow pracy 4K UltraHD w czasie rzeczywistym.

TBA

RealityHub zapewnia łączność, automatyzację i integrację workflow wewnątrz ekosystemu w jednej aplikacji. RealityHub posiada ujednolicony, dynamiczny interfejs użytkownika HTML5 dla całego ekosystemu Reality. Użytkownicy mogą z łatwością konfigurować i dostosowywać swój system oraz workflow. Hub redefiniuje aplikacje sterujące, uaktualniając je do technologii internetowej. Pozwala definiować reguły dla danych, organizować źródła danych i dostosowywać je tak, aby ściśle pasowały do ​​projektu.

TBA

Reality Keyer to pierwsza i jedyna na świecie aplikacja wykorzystująca system keyingu oparty na obrazie w czasie rzeczywistym, który działa na GPU. Reality Keyer zapewnia spektakularne rezultaty w zakresie keyingu cieni kontaktowych, obiektów przezroczystych i detali subpikselowych, takich jak np. włosy. Reality Keyer® może współpracować ze źródłami kamer RGB 4:4:4. Keyer obsługuje również maski 3D dla buforów "force-fill" i "spill bypass" oprócz funkcji "garbage mask". Maski te umożliwiają działanie hybrydowego wirtualnego studia, które pozwala łączyć środowisko wirtualne i rzeczywiste. Oprócz wysokiej jakości efektów, Reality Keyer® jest bardzo łatwy w konfiguracji i obsłudze.

MEDIA WORKFLOW MULTIPLATFORM DISTRIBUTION SaaS AND CLOUD SERVICES

Dalet AMBERFIN

Dalet AmberFin to platforma przetwarzania plików multimedialnych posiadająca zintegrowane funkcje transkodowania, konwersji kolorów, media packaging i transferu plików. AmberFin dobrze funkcjonuje na powszechnie dostępnym sprzęcie IT - w miarę zmieniających się potrzeb firmy oprogramowanie można relatywnie łatwo dostosować do upgrade'owanergo sprzętu. Technologia Dalet AmberFin gwarantuje, że ​​zasoby medialne zachowują najwyższą jakość, bez względu na to, czy są one w standardowej, wysokiej czy ultra wysokiej rozdzielczości.

Transcoding

Dalet AmberFin to całkowicie skalowalny, odporny na błędy, wysokiej jakości sprzęt transkodujący, umożliwiający konwersje formatów i standardów obrazu z najlepszym w swojej klasie przetwarzaniem obrazu. Umożliwia szybkie, bezproblemowe przesyłanie treści oraz zmianę ich przeznaczenia. Architektura oparta na usługach umożliwia witrynom budowanie farm transkodujących na powszechnie dostępnym sprzęcie IT lub rozwiązaniach wirtualnych / cloudowych - minimalizując przestoje i zmniejszając koszty konserwacji.

Ingest

Dalet AmberFin umożliwia optymalne pobieranie mediów z karty kamery, lokalizacji na dysku twardym, sieci i chmury. Ultra wysokiej jakości kodeki, konwersja kolorów i HDR zachowują wartość oryginalnego materiału dzięki formatom mezzanine, w tym JPEG 2000, XAVC, HEVC, ProRes, DNx, AVC-Intra i XDCAM HD. Możliwości obsługi szerokiej bazy plików oraz opcje zapisu bezpośrednio do pamięci współużytkowanej i przechowywania w chmurze radykalnie zmniejszają latencje w przepływie pracy, a obsługa napisów, zatrzymywania i konwersji danych pomocniczych (Closed Caption/Subtitle and Ancillary Data) pozwala dodatkowo skrócić czas pracy.

Organizacja Media Supply Chain

Dalet AmberFin zawiera rozwiązanie do projektowania i wykonywania procesów BPM (business process management), umożliwiając równoległe działanie procesów takich jak tworzenie kontenerów dla mediów (media packaging) i dostarczanie mediów do wielu punktów końcowych. Funkcja 'media packaging' jest dostępna dla plików HLS, DASH i IMF bezpośrednio w silniku workflow. Natywna integracja między transkodowaniem a silnikami workflow zapewnia, że istniejące profile konwersji mogą być bezproblemowo używane w środowisku BPM. Wtyczki automatyzacji są dostępne dla zewnętrznych kontrolerów QC, funkcji 'forensic watermarking' oraz funkcji akceleracji wymiany plików.

Workflow Orchestration & Automation

Dalet Workflow Engine znacznie poprawia koordynację workflow procesów mediów, takich jak przetwarzanie, mastering, kontrola jakości i transkodowanie. Użytkownicy mogą szybko i sprawnie tworzyć złożone workflow bez wcześniejszego doświadczenia.

Native IMF Workflows

Kompleksowy i intuicyjny zestaw narzędzi do zarządzania pakietami IMF w zakresie produkcji i dystrybucji.

HDR & Colorspace Conversions

Umożliwia retencję i konwersję dla wszystkich obsługiwanych profili kolorów, w tym Dolby Vision, HDR10, PQ i HLG. Konwersja ultra wysokiej jakości dla HDR i SDR proxy i mezzanine, z obsługą BT.2020, P3 / D65, P3 / DCI i ACES.

MEDIA WORKFLOW MULTIPLATFORM DISTRIBUTION

DALET WORKFLOW ENGINE

Specjalnie dostosowany do pracy z mediami, Dalet Workflow Engine umożliwia organizacjom medialnym maksymalizację produktywności, zwiększenie sprawności i zapewnienie widoczności. Oferuje elastyczność i otwartość dzięki architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Jako część platformy Dalet Galaxy Five lub jako oddzielny moduł, Dalet Workflow Engine automatyzuje zarówno zadania back-office, jak i zadania użytkowników. Po stronie zaplecza zarządza usługami metadanych, umożliwiając w pełni zautomatyzowanie wielu zadań i procesów trzecich, takich jak kontrola jakości, konwersja, wymiana mediów i transfery. Po stronie użytkownika usprawnia workflow, zapewniając zaawansowane zarządzanie listami zadań produkcyjnych i inteligentnie otwierając odpowiednie narzędzie do określonego zadania bezpośrednio na pulpicie użytkownika.

Spójność i elastyczność

Korzystając z prostego przeciągania i upuszczania, administratorzy szczegółowo modelują wszystkie swoje workflows, w tym sekwencjonowanie zadań użytkowników i usług, typy zadań, ścieżki równoległe lub wyłączne, zarządzanie limitami czasu i eskalacją. To wizualne modelowanie oparte na standardowej notacji BPMN 2.0 pomaga w definiowaniu ról, obowiązków i procesów. Precyzyjne przedstawienie graficzne pomaga zidentyfikować i skorygować luki, nadmiarne obłożenie oraz inne nieefektywne działania. Istniejące workflows można szybko i łatwo modyfikować w celu spełnienia nowych wymagań.

Wgląd w codzienne operacje

Dalet Workflow Engine zapewnia widoczność, dostarczając dane do raportowania w czasie rzeczywistym. Dostępne w niestandardowych raportach lub jako surowe dane do kompleksowej analizy i tworzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI), wskaźniki pochodzące z systemu zapewniają jasną wizję identyfikacji wąskich gardeł, zarówno na poziomie technicznym, jak i użytkownika, oraz w celu ciągłego zwiększania produktywności w szybko zmieniającym się środowisku.