Produkty

MEDIA PROCESSING & TRANSCODING

MEDIA WORKFLOW MULTIPLATFORM DISTRIBUTION SaaS AND CLOUD SERVICES

Dalet AMBERFIN

Dalet AmberFin to platforma przetwarzania plików multimedialnych posiadająca zintegrowane funkcje transkodowania, konwersji kolorów, media packaging i transferu plików. AmberFin dobrze funkcjonuje na powszechnie dostępnym sprzęcie IT - w miarę zmieniających się potrzeb firmy oprogramowanie można relatywnie łatwo dostosować do upgrade'owanergo sprzętu. Technologia Dalet AmberFin gwarantuje, że ​​zasoby medialne zachowują najwyższą jakość, bez względu na to, czy są one w standardowej, wysokiej czy ultra wysokiej rozdzielczości.

Transcoding

Dalet AmberFin to całkowicie skalowalny, odporny na błędy, wysokiej jakości sprzęt transkodujący, umożliwiający konwersje formatów i standardów obrazu z najlepszym w swojej klasie przetwarzaniem obrazu. Umożliwia szybkie, bezproblemowe przesyłanie treści oraz zmianę ich przeznaczenia. Architektura oparta na usługach umożliwia witrynom budowanie farm transkodujących na powszechnie dostępnym sprzęcie IT lub rozwiązaniach wirtualnych / cloudowych - minimalizując przestoje i zmniejszając koszty konserwacji.

Ingest

Dalet AmberFin umożliwia optymalne pobieranie mediów z karty kamery, lokalizacji na dysku twardym, sieci i chmury. Ultra wysokiej jakości kodeki, konwersja kolorów i HDR zachowują wartość oryginalnego materiału dzięki formatom mezzanine, w tym JPEG 2000, XAVC, HEVC, ProRes, DNx, AVC-Intra i XDCAM HD. Możliwości obsługi szerokiej bazy plików oraz opcje zapisu bezpośrednio do pamięci współużytkowanej i przechowywania w chmurze radykalnie zmniejszają latencje w przepływie pracy, a obsługa napisów, zatrzymywania i konwersji danych pomocniczych (Closed Caption/Subtitle and Ancillary Data) pozwala dodatkowo skrócić czas pracy.

Organizacja Media Supply Chain

Dalet AmberFin zawiera rozwiązanie do projektowania i wykonywania procesów BPM (business process management), umożliwiając równoległe działanie procesów takich jak tworzenie kontenerów dla mediów (media packaging) i dostarczanie mediów do wielu punktów końcowych. Funkcja 'media packaging' jest dostępna dla plików HLS, DASH i IMF bezpośrednio w silniku workflow. Natywna integracja między transkodowaniem a silnikami workflow zapewnia, że istniejące profile konwersji mogą być bezproblemowo używane w środowisku BPM. Wtyczki automatyzacji są dostępne dla zewnętrznych kontrolerów QC, funkcji 'forensic watermarking' oraz funkcji akceleracji wymiany plików.

Workflow Orchestration & Automation

Dalet Workflow Engine znacznie poprawia koordynację workflow procesów mediów, takich jak przetwarzanie, mastering, kontrola jakości i transkodowanie. Użytkownicy mogą szybko i sprawnie tworzyć złożone workflow bez wcześniejszego doświadczenia.

Native IMF Workflows

Kompleksowy i intuicyjny zestaw narzędzi do zarządzania pakietami IMF w zakresie produkcji i dystrybucji.

HDR & Colorspace Conversions

Umożliwia retencję i konwersję dla wszystkich obsługiwanych profili kolorów, w tym Dolby Vision, HDR10, PQ i HLG. Konwersja ultra wysokiej jakości dla HDR i SDR proxy i mezzanine, z obsługą BT.2020, P3 / D65, P3 / DCI i ACES.

MEDIA WORKFLOW MULTIPLATFORM DISTRIBUTION

DALET WORKFLOW ENGINE

Specjalnie dostosowany do pracy z mediami, Dalet Workflow Engine umożliwia organizacjom medialnym maksymalizację produktywności, zwiększenie sprawności i zapewnienie widoczności. Oferuje elastyczność i otwartość dzięki architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Jako część platformy Dalet Galaxy Five lub jako oddzielny moduł, Dalet Workflow Engine automatyzuje zarówno zadania back-office, jak i zadania użytkowników. Po stronie zaplecza zarządza usługami metadanych, umożliwiając w pełni zautomatyzowanie wielu zadań i procesów trzecich, takich jak kontrola jakości, konwersja, wymiana mediów i transfery. Po stronie użytkownika usprawnia workflow, zapewniając zaawansowane zarządzanie listami zadań produkcyjnych i inteligentnie otwierając odpowiednie narzędzie do określonego zadania bezpośrednio na pulpicie użytkownika.

Spójność i elastyczność

Korzystając z prostego przeciągania i upuszczania, administratorzy szczegółowo modelują wszystkie swoje workflows, w tym sekwencjonowanie zadań użytkowników i usług, typy zadań, ścieżki równoległe lub wyłączne, zarządzanie limitami czasu i eskalacją. To wizualne modelowanie oparte na standardowej notacji BPMN 2.0 pomaga w definiowaniu ról, obowiązków i procesów. Precyzyjne przedstawienie graficzne pomaga zidentyfikować i skorygować luki, nadmiarne obłożenie oraz inne nieefektywne działania. Istniejące workflows można szybko i łatwo modyfikować w celu spełnienia nowych wymagań.

Wgląd w codzienne operacje

Dalet Workflow Engine zapewnia widoczność, dostarczając dane do raportowania w czasie rzeczywistym. Dostępne w niestandardowych raportach lub jako surowe dane do kompleksowej analizy i tworzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI), wskaźniki pochodzące z systemu zapewniają jasną wizję identyfikacji wąskich gardeł, zarówno na poziomie technicznym, jak i użytkownika, oraz w celu ciągłego zwiększania produktywności w szybko zmieniającym się środowisku.