Archiwa cyfrowe

Archiwa cyfrowe stosowane na potrzeby multimediów stanowią podstawowy element w workflow każdego materiału.

Używany w archiwum hardware (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, data-movery, serwery transkodujące, Quality Check ) w połączeniu odpowiednio dobranym oprogramowaniem pozwala w pełni zarządzać przechowywanymi materiałami; m.in. tworzenie kopii zapasowych, kopii niskiej rozdzielczości, określanie położenia materiałów (dysk,taśma), określanie czasu życia materiału na każdym wybranym nośniku (wprowadzanie reguł Hierarchical Storage ManagemeJJJJBnt).

Równie istotną cechą archiwum cyfrowego przechowującego materiały audio/video jest możliwość łatwego odtwarzania w całości lub w części (EDL) zarchiwizowanych materiałów do wskazanych odbiorców (playout, stacje montażowe, transkodery, klienci zewnętrzni).

Transkodery

Najbardziej znaczące wyzwania dla producentów i dystrybutorów medialnych odnoszą się do zgodności formatu. Transkodery  oferują niezawodność, skalowalność i zapewniają media zgodnie z wszystkimi oczekiwaniami i formatami.